Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczki

                

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 23
w Bytomiu,

ul. Wojciechowskiego 6
41-933 Bytom

ogłasza nabór

na stanowisko  s p r z ą t a c z k i

w wymiarze 1 etat

Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z poniższym dokumentem.

kliknij tutaj: NABOR.doc
lub:
NABOR.pdf

Sukces "Liniowych przerzutek"!

 

Ogólnopolski sukces SP23 !!! 
Nasza gra "Liniowe przerzutki" otrzymała WYRÓŻNIENIE w konkursie "Wymyśl sportową grę z klasą". Ogranizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Kliknij w zdjęcie, aby przeczytać więcej o sukcesie uczniów z klasy 5b i 6a.

Poniedziałek 03.08.2015

SZKOŁA Z KLASĄ 2014

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu "Szkoła z Klasą".

Koordynatorem projektu jest mgr Stefania Wanat.

Program Szkoła z Klasą od lat wspiera szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie i w wychowywaniu ich na aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania.  

Piąta edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 (2014/15) prowadzona jest pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w każdej dziedzinie. Skupimy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. Pokażemy uczniom, jak na różne sposoby odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu

                                                                                             

KODEKS "SZKOŁA Z KLASĄ" 2.0

KODEKS 2.0

1. PAMIĘTAJ ZAWSZE O ZASADACH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

- NIE PODAWAJ BEZ POTRZEBY SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, INFORMACJI O RODZINIE , A POD    ŻADNYM POZOREM NIE PODAWAJ SWOICH HASEŁ    

- NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH KONTAKTUJ SIĘ Z OSOBAMI, KTÓRE RZECZYWIŚCIE ZNASZ

- STOSUJ ZASADY NETYKIETY PODCZAS KONTAKTOWANIA SIĘ Z INNYMI OSOBAMI

- NIE UMIESZCZAJ W SIECI ZDJĘĆ I FILMÓW BEZ ZGODY OSÓB, KTÓRE NA NICH SĄ

- NIE UMIESZCZAJ POCHOPNIE SWOICH ZDJĘĆ W SIECI

2. KORZYSTAJĄC Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ WIEDZY ( W TYM INTERNETU) PODAWAJ ZAWSZE ADRES ŹRÓDŁA

3. NIE KOPIUJ BEZMYŚLNIE MATERIAŁÓW Z INTERNETU

4. NIE POBIERAJ PLIKÓW Z NIEZNANYCH ŹRÓDEŁ

5. NIE WCHODŹ NA STRONY PRZEZNACZONE DLA DOROSŁYCH

6. JEŚLI PODCZAS KORZYSTANIA Z INTERNETU COŚ CIĘ ZANIEPOKOI – ZGŁOŚ WĄTPLIWOŚCI DOROSŁYM

7. W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH WYŁĄCZ TELEFON KOMÓRKOWY

8. DZIEL SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ – UCZ RODZICÓW, DZIADKÓW KORZYSTANIA Z KOMPUTERA

WAŻNE SPRAWY

 

CERTYFIKAT BEZPIECZNEJ SZKOŁY

CERTYFIKAT SZKOŁA W RUCHU

CERTYFIKAT AKTYWNA EDUKACJA