Wspieramy Rodziców Dawidka. W sekretariacie można nabyć cegiełki w kwocie 10 zł. Zapraszamy.

Sobota 31.01.2015

SZKOŁA Z KLASĄ 2014

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu "Szkoła z Klasą".

Koordynatorem projektu jest mgr Stefania Wanat.

Program Szkoła z Klasą od lat wspiera szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie i w wychowywaniu ich na aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania.  

Piąta edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 (2014/15) prowadzona jest pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w każdej dziedzinie. Skupimy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. Pokażemy uczniom, jak na różne sposoby odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu

                                                                                             

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Uczniowie klas I biorą udział w akcji "Klub Bezpiecznego Puchatka". Honorowy patronat nad programem objął Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty.
Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Jolanta Radwan. Celem Puchatkowego programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy.
W listopadzie (24 – 28.11.2014 r.) odbędzie się Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa, podczas którego Pierwszoklasiści będą mogli sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa.

CERTYFIKAT BEZPIECZNEJ SZKOŁY

CERTYFIKAT SZKOŁA W RUCHU

CERTYFIKAT AKTYWNA EDUKACJA