Nawigacja

Wspieramy rodziców Dawida i Fundację "Iskierka".

W sekretariacie szkolnym można nabywać cegiełki w cenie 10 zł.

Zapraszamy!

Środa 17.09.2014

Wyprawka pierwszkolasisty

Drodzy Rodzice!
Już wkrótce Wasze dziecko wkroczy w nowy rok szkolny jako uczeń klasy pierwszej.

Wszystkie informacje związane z wyprawką pierwszoklasisty znajdziecie w poniższym biuletynie.

Kliknij w obrazek:

 

CERTYFIKAT "BEZPIECZNA SZKOŁA"

Szkoła Podstawowa nr 23 w Bytomiu zdobyła tytuł "BEZPIECZNEJ SZKOŁY"
oraz członkowstwo
OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU BEZPIECZNEJ SZKOŁY.
Oto certyfikat:

Tytuł "Szkoły w Ruchu" zdobyty !

Szkoła Podstawowa nr 23, uzyskała tytuł "Szkoły w Ruchu". Status "Szkoły w Ruchu" świadczy, iż nasza placówka dba o rozwój sportowy swoich uczniów i propaguje aktywność fizyczną w środowisku lokalnym.Uzyskany tytył został nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WITA!


 

Wiadomości

 • Sezon zawodów otwarty!

  W sobotę 6 września prawie 40 uczniów naszej szkoły, wzięło udział w "Wyścigach Rowerowych" organizowanych przez Komendę Miejską Policji w Bytomiu oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Młodsi mieli do pokonania dystans 500m, a ci starsi (5 i 6 kl) jeden kilometr. Na zakończenie imprezy, wśród uczestników zawodów, rozrosowane zostały atrakcyjne nagrody. Szczęście dopisało Zusi z 6 klasy-wygrała telefon komórkowy. Uczestnikom zawodów gratulujemy sportowej postawy.
  Fotorelacja z zawodów dostępna na oficjalnej stronie Facebook SP23. 

 • "RAZEM DLA BYTOMSKICH DZIECIAKÓW"

  Nasz szkoła już w styczniu 2014 r. przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Razem dla bytomskich dzieciaków". Projekt będzie trwał  do czerwca 2015 r. Głównym  celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych  i zawodowych w grupie 832 uczniów i uczennic poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwoju w wybranych szkołach.W ramach projektu uczniowie klas IV-VI mogą uczestniczyć w dodatkowych, prowadzonych w grupach 8-osobowych zajęciach pozalekcyjnych:

 • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I

  SZANOWNI PAŃSTWO,
  RODZICE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

  W najbliższym roku szkolnym zajdą istotne zmiany dotyczące materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do klasy pierwszej.

 • DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

  W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do:

  • uczniów z klas II-III oraz VI szkoły podstawowej, gdy dochód netto na członka rodziny nie przekracza kwoty 539 zł
  • w uzasadnionych przypadkach, gdy dochód przekracza w/w kwotę (nie więcej niż 5 % ogólnej liczby uczniów )
  • dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (bez względu na dochód) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

      Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodzie w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, w przypadku, gdy rodzina nie spełnia kryterium dochodowego należy dołączyć uzasadnienie. Do wniosku dla ucznia niepełnosprawnego należy dołączyć tylko kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu.

 • STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2014/15

  Od 1 sierpnia do 15 września 2014 rodzice/opiekunowie mogą składać wnioski o stypendium szkolne.

  Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (albo osobiście - MOPR, ul. Strzelców Bytomskich 21, pokój nr 8, bądź w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej, a także w Szkole Podstawowej nr 23.

  Wnioski należy składać w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej, dla mieszkańców Stroszka w TPPŚ  nr 7 przy ul. Szymały 122 b

 • Certyfikat AKTYWNA EDUKACJA

  Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała certyfikat udziału w programie "Aktywna Edukacja". "Głównym celem programu Aktywna edukacja jest wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.

 • 27 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek. Uczniowie wzięli udział w akademiach z okazji zakończenia nauki w roku szkolnym 2013/2014. Wychowawcy i nauczyciele wręczyli liczne dyplomy i nagrody wyróżniającym się uczniom.
  Fotorelacja z zakończenia klas I-V oraz pożegnania Absolwentów dostęna na facebooku.

  Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły
  życzymy SŁONECZNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!

 • Miło nam poinformować, że dwie uczennice klasy piątej, Aleksandra Bąk oraz Zuzanna Ochman, otrzymały wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci "Moja Polska w 2050 roku". Dziewczynki do konkursu przygotowała p. Beata Grudowska.
  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • 26 czerwca był w naszej szkole dniem wyjątkowym. Już od godziny 12 drugie piętro (dzięki pomocy p. Anny Maćkowiak-Rydzyńskiej) zamieniło się w prawdziwą salę balową. Tego dnia uczniowie klas szóstych wraz z wychowawcami spotkali się na KOMERSIE. Zabawa była doskonała, a humory dopisywały. Mamy nadzieję, że takim tanecznym krokiem uczniowie wkroczą we wrześniu w progi gimnazjum.

 • I miejsce w Crossie dla SP23

  Ogromnym sukcesem zakończył się udział naszych uczniów w Crossie Wiosennym.
  Nauczyciel WF-Izabela Pakuła na ręce Dyrektora Szkoły- pani Ilony Szeliga, przekazała puchar i pamiątkowy dyplom, za zdobycie I miejsca w kat.ilości startujących w biegu. 
  Serdeczne podziękowania dla startujących uczniów i nauczycieli. 

   

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 23 w Bytomiu
  Bytom, ul. Wojciechowskiego 6
 • 286-53-26

Galeria zdjęć